Projecten in woord

Interim werkzaamheden

De inzet van interim managers en interim juristen is voor veel bedrijven de manier om op flexibele wijze de gewenste continuïteit te verzekeren. Daarbij gaat het om vervanging van medewerkers in geval van ziekte, zwangerschapsverlof of een langere absentie vanwege andere redenen, waarbij de goede voortgang van de algemene en lopende bedrijfsactiviteiten uitgangspunt is. Daarnaast gaat het om vooral projectgerichte werkzaamheden in geval dat de bestaande organisatie (tijdelijk) niet genoeg aandacht kan besteden aan of onvoldoende capaciteit bezit voor grote of urgente projecten, dan wel dat specifieke kennis dient te worden aangetrokken voor een langere periode. Het kan tevens gaan om een plaatsvervangend hoofd juridische zaken of een directiesecretaris die zonder noemenswaardige inwerkperiode de zaken soepel en vlot kan overnemen.

Ook in geval dat een kwartiermaker de basis dient te leggen voor een nieuwe organisatieopzet of nieuwe landenvestiging en deze vervolgens het aantrekken van vaste medewerkers begeleidt, zal een ervaren interim manager goede diensten kunnen bewijzen. Mock Interim & Legal richt zich met name op senior functies. Afhankelijk van de behoefte kunnen werkzaamheden op interim basis ook door meer personen worden uitgevoerd, waarbij de inzet van meer en minder ervaren personen tezamen eveneens tot de mogelijkheden behoort.

Voorbeelden van algemene en projectgerichte interim werkzaamheden:

Internationale Commerciële Contracten
 Aircraft Financing
& Trading

Various projects
in India and China 
Netherlands-India
Chamber of
Commerce & Trade

Netherlands
India
Foundation
for Innovation


    

(voorheen QAPS)
       

Governance / Compliance / Audits


   
 

(voorheen Siemens Enterprise Communications)

(voorheen Sovion)
   
Stichting Sportaccomodaties
Startbaan Amstelveen


Vastgoed transacties

Coaching and Advisory Services
young startups
       

Bureaus

Etcetera...