Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als juridisch advies. Mock Interim & Legal is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie en gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Mock Interim & Legal en de ontvanger van de informatie. Online lezers dienen specifiek advies in te winnen alvorens naar deze informatie te handelen.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.